Foto: Kooperativ Fordi, Flexwerker magasin

Sometimes
– well, let’s say all the times –
things are changing.

The Log Lady, Twin Peaks

Om os

Vi er fem håndværkere i vores kooperativ. Mange af os har været i lære i kooperativer i Danmark, og vi har rejst rundt med vores håndværk som valuta og socialt bindemiddel. Flere af os har efteruddannelse indenfor bl. a. restaureringshåndværk og timberframing.

Vores arbejde er altid styret af tre overordnede værdier:
Mangfoldighed, bæredygtighed og en mere demokratisk verden.

Vi kalder det kloge hænder, når vi får lov at bygge og formidle med udgangspunkt i vores værdier og de ting, vi gerne vil forandre i samfundet. 

kritik af byggebranchen

Vi vil en mere divers, og inkluderende byggebranche – Vi vil et opgør med den giftige arbejdskultur i byggebranchen, vi vil nedbryde stereotyper og fordomme, og vi vil gøre byggebranchen attraktiv for flere. Tømrerfaget er et fantastisk fag, og det er et tab af ressourcer, talent og kompetencer, at kvinder og kønsminoriteter nærmest ikke er repræsenteret i branchen. Et ønske om en mere divers byggebranche lagde kimen til Log Ladies, som er blevet vores eget alternativ til den eksisterende byggebranche – et sted hvor vi både skaber en arbejdsplads, vi selv har lyst til at være en del af, og hvor vi arbejder med at forandre byggebranchen samt at gøre byggeri til det fælles sprog, som mange hænder kan tale gennem fællesskabende byggeri. 

krisen over dem alle

Diversitet i byggebranchen er ikke det eneste problem, Log Ladies arbejder med. Under hele byggebranchen – og vores samfund generelt – ligger en krise, som ingen kan vende ryggen. Klimakrisen. Byggebranchen er en stor klimasynder. Næsten 40 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien. Vi tager krisen alvorligt, og vi nægter at tænke “nyt, nyt, nyt”. Derfor har vi samarbejder med genbrugsstationer, hvorfra vi får materialer til vores workshops, og når vi køber nyt, bestræber vi os på at gøre det lokalt. Ofte designer vi en hel konstruktion ud fra genbrugsfund.  Derudover stræber vi efter helt at undgå brugen af giftige og meget ressourcekrævende materialer såsom trykimprægneret træ, mineraluld og giftig kemi. 

en mere lige og demokratisk verden

Tingene hænger sammen. I Log Ladies mener vi, at klimakrisen hænger sammen med et sygt natursyn og en syg måde at forbruge på, som ikke kun resulterer i, at vi overforbruger klodens ressourcer men også vores menneskelige ressourcer. Mange har det skod på deres jobs, og det hænger bl.a. sammen med, at de fleste enten arbejder for meget eller står helt uden arbejde, og den skæve fordeling af økonomisk velstand afspejler hierakier bygget op opmkring klasse, etnicitet og køn.

Vi mener, at vi kan lave om på den opdeling ved at demokratisere arbejdsmarkedet. Vi mener ikke længere, at det skal være lederen, der bestemmer, men medarbejderne. Vi mener, at kooperativet, som har grundprincippet: “et medlem, én stemme” er vejen til en mere lige verden, og derfor har vi oprettet os som et kooperativ. Vi arbejder for at arbejdsmarkedet i højere grad bliver demokratiseret, og derfor er vi også medlemmer af organisationen Kooperativt København. Ønsket om en mere lige verden betyder i praksis, at alle os i Log Ladies får samme løn, og at vi leder vores virksomhed kollektivt, med stor opmærksomhed på den enkeltes såvel som kollektivets behov og trivsel.